Teď už i v České republice
Jak to funguje
Vítejte na Wilio! Prohlížíte si Wilio jako neregistrovaný zákazník
Přepnout na poskytovatele
Navigace
Služby
Ceník
O aplikaci
Stáhněte si aplikaci
Jak to funguje
Jak se můžeme zlepšit
Kontaktujte nás
O Wilio
Přihlásit se
Vítejte na Wilio! Prohlížíte si Wilio jako neregistrovaný zákazník
Přepnout na poskytovatele
Navigace
Služby
Ceník
O aplikaci
Stáhněte si aplikaci
Jak to funguje
Jak se můžeme zlepšit
Kontaktujte nás
O Wilio
Přihlásit se
Zdarma

Vyhledej spolehlivé profesionály

Lešení
Zadejte projekt
Spokojený zákazníkSkvělá komunikace, vše proběhlo podle dohody, na místo projektu dojel přesně včas jak jsme se dohodli. Práce udělaná super, jako člověk velmi fajn, takže doporučuji :)
profile image
Peter Š.Zákazník
Proč Wilio?
33.513 registrovaných profesionálů
92.168 vyřešených projektů
4,8 z 5 průměrné hodnocení našich odborníků
226 512 Aplikační instalace
Lešení

Potřebujete službu z oblasti lešení? Wilio vám pomůže najít kvalitní odborníky k pronájmu, dopravě a zhotovení lešení. Cena kovových konstrukcí lešení se většinou odvíjí od rozsahu služeb. Prohlédněte si bližší informace ke službám: nářadí pro stavbu lešení, povolení, které vám poskytne některý z našich odborníků v dané kategorii.

Viz také:Ceny
Užitečné informaceCo potřebujete vědět
Základní bezpečnost při lešení Pád je jednou z hlavních příčin úmrtí na budovách a každý rok představuje více než 40% všech smrtelných nehod na budovách. Vysoké procento těchto smrtelných nehod je přičítáno padajícím a nehodám spojeným s lešením. Stavební dělníci, kteří pracují na lešení, jsou vystaveni řadě nebezpečí, největšího rizika pádu. Bezpečnost lešení souvisí s mnoha faktory, jako je lešení, úroveň školení lidí pracujících pro lešení a zavedla bezpečnostní opatření. To znamená několik věcí, jeden z nich je, že lešení musí vybudovat odborníky pod dohledem kvalifikované osoby a že lešení je zkontrolována a ověřena z hlediska bezpečného používání. Je také důležité, aby každý, kdo bude pracovat pro lešení, obdržel příslušné bezpečnostní a ochranné prostředky a byl dobře vyškolen v nejlepších světových bezpečnostních postupech na lešení. Není možné pokrýt všechny standardy související s lešením, ale tento článek poskytuje obecné bezpečnostní tipy týkající se práce pro lešení na různých stavebních místech. Je nezbytné, aby všichni, kdo pracují pro lešení, byli vyškoleni kvalifikovaným osobou. Toto školení by mělo obsahovat pokyny pro identifikaci rizika úrazu elektrickým proudem, potenciální riziko pádu a nebezpečí padajících předmětů a způsobu řešení těchto rizik, když se vyskytují. Je také nezbytné, aby pracovníci byli vyškoleni ve správném používání lešení, nosnost a způsob přepravy lešení materiálů. Než se někdo dostane do lešení, je důležité ujistit, že lešení byla zkontrolována kvalifikovanou osobou, aby zjistil, zda je dobře postaven a používat správné lešení pro terén. Profese lešení by měla být schopna pracovat s místními bezpečnostními pracovníky, aby se ujistil, že je splněn celý kontrolní seznam použití lešení na webu. Máte-li pocit, že použití lešení není bezpečné, zkontrolujte jej v místním dohledu nebo odborníka zabezpečení, abyste měli důvěru. Kdykoliv někdo pracuje pod lešením, pro lešení nebo kolem něj, budova musí zajistit, aby jednotlivci měli helmu a všechny ostatní potřebné ochranné prostředky. Patří mezi ně silné, protiskluzové pracovní boty a zajistit, aby byl každý volný nástroj bezpečně zajištěn lanem. Zajistěte, aby každý musí pracovat na lešení, licence. Un. Síleční pracovníci také vystavují riziko ostatních pracovníků a budoucí obyvatele budovy. Jedním z nejčastějších chyb spojených se stavbou a využitím lešení na staveništi, není třeba vzít v úvahu různé typy a velikosti nákladu, které budou použity v různých fázích stavebního procesu. V některých případech může být lešení odnesen pouze určitým počtem osob a vybavení, které mohou způsobit problémy na silnici, když je potřeba větší zatížení. Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby lešení nebylo přetíženo, je důležité věnovat náležitou pozornost lešení dostatečně pevné a velké, aby vyhovovalo počtu lidí a vybavení, které budou potřebné v celé budově. Ujistěte se, že lešení je řádně připojen k zemi nebo být dobře připojen ke stěně budovy. Pokud to neděláte, je pravděpodobné, že lešení je vydáno, což povede k pádu, zranění nebo dokonce smrti. Existuje několik výstupů a uzamykatelných systémů v typickém lešení a je odpovědností nadřazeného zajistit, aby všechny zúčastněné. Je důležité zajistit, aby každý lešení přes 10 stop má zábradlí na všech třech stranách odkloněných z budovy. Ačkoli strana se obrátí na budovu, je otevřena, je to menší riziko, protože tato strana je téměř vždy připojena k budově nebo je umístěna velmi blízko. Zábradlí jsou důležitou součástí každého lešení, ale nenahrazují bezpečnostní zařízení nebo ochranné prostředky; Proto by superintendentní a připojené zábradlí měly zajistit, aby všichni, kteří pracují na lešení pod ním nebo kolem něj, byly vždy chráněny. Bez ohledu na to, zda je lešení používána nebo ne, pokud je vlastněna stavební společností, je povinností vlastníků nebo pronajímatelů, aby zajistily, že je řádně sloužil a udržován. Měly by být provedeny pravidelné kontroly určující rzi, poškození a problémy s integritou struktury. Ujistěte se, že všechny lešení jsou v dobrém stavu a že lešení je v použitelném stavu. Pokud to neděláte, může způsobit smrtelné škody, které mohou vést k smrtelným nehodám na budově. Je nezbytné, aby správné lešení se používá v každém stavebním projektu. Pomocí špatného lešení je nejrychlejší způsob, jak způsobit nehodu. Například, pokud jste pruhy na nestabilním nebo měkkém terénu, nedoporučuje se používat podporované lešení. Tyto typy lešení jsou určeny pouze pro použití v pevném a stabilním terénu. Nejlepším typem lešení pro tento typ pracoviště je zavěšená lešení, která je zavěšena lany z horní části budovy. Na konci změny práce je důležité nikdy nechat nic na lešení. Ačkoli tam jsou nástroje a materiály, které se často používají, je lepší je skládat z lešení a vrátit je zpět, jak byste měli mít ležet na lešení. Jakýkoli subjekt, který zůstane na lešení, může ublížit jiným uživatelům lešení a způsobit jim zranění nebo smrt. Tyto objekty také představují nebezpečí padajících objektů, protože silný vítr nebo vibrace mohou způsobit rozlití a pád z lešení, což může způsobit zranění lidí pod nebo kolem lešení. Nezáleží na tom, jak moc začínáte za časový harmonogram a stavební plán, nikdy není dobrý nápad přetížení lešení nad jeho hranicí nákladu. Většina lešení obsahuje informace o nákladech a výšku tažené nebo vytištěné na straně, která poskytuje informace o maximálním počtu osob, které by měly být současně na lešení, stejně jako jeho nosnost. Ačkoli lešení je obvykle schopna uneseny více než dvojnásobek hodnotící kapacity, měla by existovat existující hranice, aby se zabránilo nadměrnému zatížení lešení a ohrožujících bezpečnost pracovníků. V případech, kdy se pracovníka nemůže dostat na místo, kde je třeba provést práci, měla by být pod dohledem tak, aby lešení zvýšila. Není dobré zvýšit výšku práce pomocí krabic, kbelíků, žebříků nebo procházek. To odhaluje pracovníka vážného rizika, zejména pokud zábradlí není tak vysoko jako samotný pracovník. Očekává se, že zábradlí bude vyšší než úroveň člun konstrukce pro lešení a účelu zábradlí bude zmařen, pokud se použijí jiná výška. Pokud pouze hraniční ovládání ukazuje, že lešení bylo poškozeno nebo nevhodné pro použití, například když některé komponenty chybí, je přerušeno jeho nebo ochranným zábradlí, nedosahují požadované výšky, lešení by nemělo být použito do doby, než budou chyby odstraněny. Měli byste okamžitě upozornit na staveniště tak, aby společnost místní lešení provádí odpovídající opravy a zkontrolovat jejich příslušnou osobu. Ačkoli techniky a inženýři mohou být použity pro stavebnictví, není vhodné pokusit se o opravu lešení, pokud nebudete nebo osoba, která provedla opravu, nemáte příslušnou školení. Během špatného počasí může být lešení mimořádně kluzké a nemělo by být použito. Déšť, led, sníh, bahno a dokonce i kostky Lby by měly být důkladně vyčištěny z platforem dříve, než někdo vstoupí do lešení. Existuje také dobrý nápad použít lešení v nepříznivém počasí, například když prší, sněží nebo je silný vítr. Tyto povětrnostní podmínky způsobují lešení je potenciálně nebezpečné pro všechny, kteří na něm budou pracovat a mohou vést k nehodám, které by mohly být zabráněny. Lešení znamená stavební zařízení, které pomáhá pracovníkům dosáhnout na stavebním projektu do vysokých měst. Proto existují místa, kde by měli pracovníci lezení, a místa, která podporují pouze rámec zařízení. Nosné rámečky nejsou určeny k lezení a musí být opatrný, aby tak neučinili pracovníky. Lešení jsou zábradlí a přístupovými schody a platformami. Jedná se o oblasti, které by měly používat pracovníky. Vaše staveniště je také bezpečné, jak chcete, ale pokud používáte lešení, tyto základní tipy vám pomohou vytvořit bezpečný pracovní prostor bez nehod. Pokud jste už nějakou dobu lešení, je dobré nechat zkontrolovat zkušený profesionál. A pokud spustíte svůj projekt a budete potřebovat lešení, abyste obstarali vždy ze společnosti, která vyžaduje bezpečnost úsilí vážně.