Teď už i v České republice
Jak to funguje
Vítejte na Wilio! Prohlížíte si Wilio jako neregistrovaný zákazník
Přepnout na poskytovatele
Navigace
Služby
Ceník
O aplikaci
Stáhněte si aplikaci
Jak to funguje
Jak se můžeme zlepšit
Kontaktujte nás
O Wilio
Přihlásit se
Vítejte na Wilio! Prohlížíte si Wilio jako neregistrovaný zákazník
Přepnout na poskytovatele
Navigace
Služby
Ceník
O aplikaci
Stáhněte si aplikaci
Jak to funguje
Jak se můžeme zlepšit
Kontaktujte nás
O Wilio
Přihlásit se
Zdarma

Vyhledej spolehlivé profesionály

Inženýrskogeologický průzkum
Zadejte projekt
Spokojený zákazníkSkvělá komunikace, vše proběhlo podle dohody, na místo projektu dojel přesně včas jak jsme se dohodli. Práce udělaná super, jako člověk velmi fajn, takže doporučuji :)
profile image
Peter Š.Zákazník
Proč Wilio?
33.623 registrovaných profesionálů
93.573 vyřešených projektů
4,8 z 5 průměrné hodnocení našich odborníků
226 512 Aplikační instalace
Inženýrskogeologický průzkum

Potřebujete službu z oblasti geologické správy? Wilio vám pomůže najít kvalitní odborníky na posouzení stavebního povrchu a půdy, vypracování zprávy o obsahu půdy, posouzení přítomnosti spodní vody. Cena průzkumu obsahu půdy stavebního pozemku se většinou odvíjí od rozsahu služeb. Prohlédněte si bližší informace ke službám: konzultace, administrativní poplatky, dodatečná kalkulace, které vám poskytne některý z našich odborníků v dané kategorii.

Viz také:Ceny
Užitečné informaceCo potřebujete vědět
Geologická správa Problematika posuzování geologického výzkumu nebo průzkumu blotuje ve vývoji příslušné geologické zprávy, která může sloužit potřebám investora, aby určila výchozí dokumenty a podmínky pro zřízení budov, stavebních dopravních a inženýrských budov, k získání informací o složení kůry Země a zákony jejich změn. Rozdíl mezi průzkumem a výzkumem geologického zásahu by měl být osloven tak, aby v rámci geologického výzkumu stanoven složením zemské kůry a způsobu jeho změny, ať už na území Slovenské republiky, nebo na úrovni regionů, Výsledné tematické zprávy nebo geologické mapy. Naopak geologický průzkum je průzkumem pro detekci nebo potvrzení ložisek minerálů a množství specifikovaných zásob. K dispozici je také hydrogeologický průzkum podzemních vod, včetně tepelných vod, ať už jsou jejich množství nebo složení a perspektivu. Důležitý je také inženýrský geologický průzkum pro účely plánování a designu, nejen kvůli stavebním plánováním, ale také pro intervenci v ohrožené stabilitě území, ke kterému zasahoval s lidskou činností. Důležitou a zajímavou aktivitou je také ověření podmínek pro stavební podzemní skladování (např. Plyn, olej, ...), použití geotermální energie, úložišť radioaktivního nebo jiného odpadu, takže k dispozici jeskyně, poskytování a likvidaci starých těžebních prací. Pro rozvoj geologických zpráv, některé s následujícími metodami nebo jejich kombinací: - realizace vrtání a provádění vrtacích prací, - budova, provoz nebo použití informačních dat z měřicích objektů nebo pozorovacích stanic nebo monitorovacích zařízení - laboratorní práce a geochemická práce, - vypracování geologických map, - Geologické zprávy. Praktické využití služeb geologických specialistů by mělo být vždy konzultováno předem. Pro účely investora je tedy přípravné práce, které musí předcházet rozhodnutí o metodě projektových řešení. Zda se jedná o přípravu budoucí výstavby bytové budovy nebo budovy vložky (cesta, dálnice, most, tunel, produkt, ..), ale také intervence na území, které by měly eliminovat, například, krajiny zpomaluje, povodně a další nežádoucí Přírodní vlivy v lokalitách úrokových investorů. Před vyhodnocením libovolného místa je nutné seznámit se s existujícími mapovými geologickými dokumenty. Následně se rozhodne doplnit informace, pokud chybí. To je například realizovat jamky nebo sondy, které budou také určeny stabilitou zemské kůry v dotyčném místě. Hustota vrtáku nebo sondy je přímým detailem geologických informací se zvláštním zaměřením na úroveň stability krusty Země k určení nejvhodnějšího způsobu budování konstrukce. Stupeň geologického průzkumu může mít fatální důsledky pro realizovanou výstavbu nebo opatření na ochranu území nebo životního prostředí. Metody provádění inženýrského geologického průzkumu, můžeme je rozdělit podle dopadu na míru projektové dokumentace: - orientační průzkum, který jako základní substrát může investor směřovat do technických řešení výstavby z hlediska posouzení možností a vhodnosti pro použití nějakého druhu konstrukce, t - Podrobný průzkum, ale to již umožňuje zpracování dokumentů a návrh optimálního stavebního zařízení. Je však také důležité pro výsledky předchozího průzkumu, které jsou doplněny vzorky, skály a vodou, ale především jejich laboratorní analýzou podporovanou terénními testy a doplňkovými měřeními, - Doplňkový průzkum je to zejména z důvodu úkolu nedorozumění a nesrovnalostí z předchozích průzkumů a podporovat řešení projektu, ať už v fázi vývoje projektu, nebo v implementační fázi a potřebám intervence v této oblasti, což pomáhá zlepšit optimální návrh pro projektové řešení. Vzhledem k transparentnosti technických řešení geologického posouzení stavebních řešení, můžeme uvést něco základních úkolů inženýrského geologického průzkumu budoucí staveniště. Tato řešení a potřeby mají významný dopad na navrhované postupy a mohou je shrnout do následujících základních bodů: - důsledné posouzení geomorfologických vztahů, jejich kontext a odhad budoucích činností, - podrobný přehled základních pozemkových kompozic, včetně nezbytné chemické analýzy, - Stanovení nosnosti a stlačitelnosti půdy půdy a podpora fyzikálních měření z laboratoří, t - analýza dopadu podzemních vod na systém navrhované struktury, t - stanovení způsobu výkopového prací ve vztahu k technologickým postupům, ale také určení stupně zemního podkladu pozemní půdy, která je v konečném důsledku nezbytná pro způsob jejich provádění, a tím i na náklady na stavbu pro tuto část investice, t - způsob stanovení struktur ve složitých geologických podmínkách, t - V neposlední řadě vyhodnocení stavu půdní půdy z pohledu dalšího inženýrského geologického použití. Geomorfologické poměry mohou zásadně ovlivňovat plánovanou aktivitu na území. Zejména může to být tvar a povrch terénu, jeho růžic, svahy a sklony, stejně jako stávající využitelnost místa. Tvar a povrch území mohou ovlivnit posouzení použitelnosti webu pro plánovanou konstrukci, a proto se analýza povrchového uspořádání a tvar území provádí na začátku průzkumné práce. Slovensko je charakterizováno na svém území, tyto územní tvary (reliéfy) se vyskytují: • platformy, • Nadmořská výška (nadmořská výška, zvedání zeminová kůra) • údolí jako naproti výšce, • Různé šikmé tvary, například Deluviální (šikmá hlinitost), silifunkční (hlinitopsie Země), rozbité, slib, eolitický (postřikový kryt). Bylo by vhodné zastavit, když geologický způsob průzkumu průzkumu průzkumu průzkumu základního pozemku. Pokud navrhneme výpočetní model základního sparu. Poměry nadace potřebují znát jednotlivé vrstvy nadačního půdy, ale ne jen jejich vlastnosti. V té době je důležité, abychom vytvořili master-geologický profil posouzený podloží a můžeme vytvořit model výpočtu, který nám umožní vařit při hledání optimálního řešení. Chcete-li určit geologický profil nejprve využívám následující terénní práce: - vrtané sondy, - Pretkávací sondy, resp. penetrace - stroje nebo ručně kopané sondy a nadační náhradní díly, - různé průzkumné dlaždice a hřídele v poddmeném území Způsob výběru a využití terénu znějící se souvisí s aktuálním, více, nebo méně komplikovaným stavem geomorfologické situace v konkrétním případě, ale také z komplexních požadavků založeného předmětu, ať už z hlediska objemu postaveného prostoru, ale také s stupněm nestandardních architektonických řešení, které významně ovlivňují architekturu krajiny. Pro praktické podmínky pro stanovení přesnosti musí být kvalita geologické práce považována za následující: t - hustota průzkumných sond, která závisí na požadavcích, například velikosti plánovaného předmětu, ale také složitost geologických podmínek budoucí výstavby, t - počet a nasazení sondy musí být plánováno tak, aby bylo možné učinit vlastnosti geologických podmínek co nejpřesněji a vyloučit všechny násypky v této oblasti, t - Hloubka zkoumání geologických podmínek je přímo závislá na zátěži, která by měla převést základy budovy. To má také za následek rozměry základů nebo jejich dodatečné požadavky na výztuže.